INFO VERZORGER    
 

Binnen de medische begeleiding van Mulo zijn er sinds januari veranderingen. Er is een samenwerking ontstaan met fysiotherapie Jeurissen & van den Ingh l De Fysioclub. Deze samenwerking wordt Clubsupport genoemd. Daarnaast is op dinsdag en donderavond Frederick van den Berg aanwezig. Frederick studeert fysiotherapie en vervult door de weeks de rol van verzorger bij Mulo.


Mocht u of uw kind kleine fysieke klachten hebben dan kan er op dinsdag- en donderdagavond gebruik worden gemaakt van het gratis verzorgingsmoment op de vereniging. Dit is voor de​ jeugd en lagere elftallen tussen 18:45 en 19.15​ bij Frederick. U kunt zich melden bij ​kleedlokaal 10​. Op dinsdag en donderdag tussen ​19.15 en 20.00​ zal Frederick zijn werkzaamheden uitvoeren voor de​ selectie​.

Naast de verzorging is er de mogelijkheid voor alle leden van Mulo om op ​maandag tussen 17.05u en 17.55u​ ​gebruik te maken van het gratis inloopspreekuur op de praktijk​. Hierbij wordt een korte screening uitgevoerd door een fysiotherapeut naar aanleiding van de klachten. Uiteindelijk wordt een vrijblijvend deskundig advies gegeven hoe om te gaan met de klachten. Het inloopspreekuur vindt plaats op de praktijk van JVDI l De Fysioclub, in stadion De Braak via de ingang van de Bakelsedijk​. Bij goedkeuring van de sporter zal er terugkoppeling plaatsvinden met de trainer zodat voor iedereen duidelijk is wat het advies is en hoe het herstel er uit moet gaat zien.

Mocht directe behandeling noodzakelijk zijn via doorverwijzing van huisarts of specialist dan kunt u direct contact leggen met JVDI l De Fysioclub via ​www.jvdi.nl​ of bellen met 085-7821616.

De medische begeleiding zal zich inzetten om blessures te voorkomen of in een vroeg stadium te ontdekken. Op deze manier kunnen ze adequaat aangepakt worden zodat de leden van Mulo verantwoordt kunnen blijven sporten. Mochten er vragen zijn ten aanzien van Clubsupport dan kunt u contact opnemen met Rens Manders van JVDI l De Fysioclub via 085-7821616. Zijn er vragen ten aanzien van medische zaken binnen de vereniging dan kunt u contact opnemen met Pierre Hendrikx.

 

 

 
         
    Hoofdsponsors    
 
 
         
MULO.NL | SITEMAP
WEBSITE BY WEBWALKERZ © 2017