• Nieuwsbief Helmondia, Mulo en SV De Braak i.o.

  Zoals jullie weten heeft het Corona virus het voetbal ook niet ongeroerd gelaten en zijn we in eerste instantie geconfronteerd met een tijdelijke sluiting van het sportpark en een opschorting van de verschillende competities. Sinds afgelopen dinsdag weten we dat er dit seizoen zeker helemaal niet meer in competitieverband gevoetbald gaat worden en dat ons sportpark gesloten blijft tot minstens 29 april. Dit heeft grote gevolgen voor ons allemaal en zeker ook voor onze club. Vandaar deze nieuwsbrief waarin wij op veel vragen hierover antwoord proberen te geven.

  Het zal duidelijk zijn dat we iedereen heel hard nodig hebben om onze verenigingen en de nieuwe fusieclub door deze tijd heen te slepen, zowel organisatorisch als financieel. Alleen als we allemaal de schouders eronder blijven zetten komen we deze moeilijke tijd door en kunnen we allemaal blijven voetballen.

  • Wat betekent dit voor mijn contributie? De nieuwe vereniging zal na deze zware periode bij de opstart  in het nieuwe seizoen 2020-2021 natuurlijk voldoende financiële middelen moeten hebben en daarom zullen we in eerste instantie de contributie ook gewoon innen. Voor de 2e helft van het seizoen zal het bestuur van de nieuwe vereniging SV  de Braak onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een korting op het tweede deel van de contributie ter compensatie van het niet af kunnen maken van seizoen 2019-2020. Deze eventuele korting zal alleen gegeven worden aan leden die voor het seizoen 2019-2020 alles netjes betaald hebben. Bij opzegging van het lidmaatschap blijf je het gehele bedrag voor seizoen 2019-2020 verschuldigd. Overschrijvingen en nieuwe inschrijvingen worden alleen toegestaan als dit gehele bedrag voldaan is. Nieuwe inschrijvingen komen in eerste instantie op een wachtlijst en zullen als laatste worden ingedeeld.
  • Wat betekent dit voor de fusie van SV de Braak? Voor wat betreft de fusie krijgt u een afzonderlijke mail vanuit de stuurgroep in de vorm van de 3e nieuwsbrief van deze fusiecommissie.
  • Wat betekent dit voor het feestweekend en de reünie van Mulo en het eindfeest van Helmondia? De datums voor het feestweekend, de reünie en het eindfeest vallen na 1 juni en blijven voorlopig staan. Indien er een verlenging van de Corona maatregelen zal plaatsvinden en halen we daardoor  we deze datum definitief niet dan zullen we deze activiteiten later dit jaar dit alsnog in gaan plannen om zo op een waardige manier afscheid te kunnen nemen van onze verenigingen Mulo en Helmondia.
  • Gaat de gezamenlijk vrijwilligersavond door? Nee, deze wordt verplaatst naar de aanvang van het nieuwe seizoen waarbij we dan de eerste echte vrijwilligersavond van SV de Braak hebben als start van een mooie nieuwe club waarbij we deze vrijwilligers ook weer hard nodig zullen hebben.
  • Gaan we dit seizoen dan helemaal niet meer voetballen of trainen? Het is de bedoeling dat zodra als we weer op de velden mogen dan we dan direct voetbalactiviteiten gaan plannen in de vorm van een soort “Summer Football”. Hoe de invulling precies gaat worden gaan we de komende weken uitwerken. Je moet hierbij denken aan onderlinge wedstrijden, clinics, toernooitjes en vriendschappelijke wedstrijden tegen andere clubs uit Helmond/de regio.
  • Komen er nog wel selectiewedstrijden? In principe komen er geen selectiewedstrijden. De jeugdcoördinatoren gaan in onderling overleg de teams indelingen maken voor het komende seizoen. De selectietrainers worden daar zeker bij betrokken. Het zal daarbij niet mogelijk zijn om met alle trainers en leiders afzonderlijke aan tafel te gaan. Het uitgangspunt is om iedereen komend seizoen weer te laten voetballen op een voor ieder gewenst niveau.
  • Wanneer weet ik in welk elftal ik volgend jaar zit? De planning hiervoor is uiterlijk 15 juli, maar als dit eerder kan gaan we dit ook eerder doen.
  • Wat betekent dit voor sponsoren? Wij hebben onze sponsoren hard nodig maar beseffen ook dat zij momenteel in een moeilijke periode zitten. We gaan daarommet onze sponsoren afzonderlijk in gesprek om te bekijken hoe we met hun sponsorbijdrages om moeten gaan in deze crisistijd. De ene branche wordt harder geraakt als de andere dus daar zullen we zeer zorgvuldig mee om moeten gaan.
  • Moet ik mijn kleding nu al inleveren? Omdat we niet meer voetballen in de competitie maar het streven er is om toch nog voetbalactiviteiten te hebben als we weer op de velden mogen willen we vragen om alles voorlopig nog bij het team te houden en als de tenues zijn uitgegeven aan de spelers te vragen om er zuinig mee om te gaan en ze zeker niet te gebruiken voor privé doeleinden. We hebben deze tenues natuurlijk bij de nieuwe SV de Braak ook weer hard nodig.
  • Gaat Mulo wel alles gewoon verhuizen naar de huidige Helmondia accommodatie? Ook als de accommodatie einde seizoen 2019-2020 nog niet direct tegen de grond gaat gaan we volledig over naar de huidige Helmondia accommodatie die dan voor de komende jaren de tijdelijke SV De Braak accommodatie wordt totdat onze eigen nieuwe ruimte in de nieuwe MFSA de Braak gerealiseerd is.
  • Hoe verloopt de planning richting het nieuwe seizoen? Plannen is heel moeilijk in deze crisistijd dus een vaste planning gaat er voorlopig niet komen. Op het moment dat de zaken in ons land weer normaal zijn kan er pas weer duidelijk gepland worden. Wij zullen de planning tijdig met iedereen communiceren.
  • Wanneer mag de kantine weer open? Zodra het sportpark weer geopend mag worden gaan ook de kantines weer open mits dit geoorloofd is door de Coronamaatregelen voor de Horeca op dat moment.
  • Blijven Mulo consumptiebonnen geldig? De reeds gekochte Mulo consumptiebonnen blijven tot eind 2020 geldig op de donderdagavond, ook in de tijdelijke SV De Braak kantine. Er zullen bij eventuele heropening van de Mulo kantine geen nieuwe bonnen meer verkocht worden. Bij Helmondia zijn voor zover bekend geen consumptiebonnen meer in omloop.
  • Gaat de Helmondse voetbalschool wel door? De Helmondse voetbalschool zal haar activiteiten ook weer mogen hervatten als we weer op de velden mogen. Of dit daadwerkelijk op dat moment ook gebeurt beslist natuurlijk bij de Helmondse voetbalschool zelf.

  De huidige maatregelen van het kabinet zijn tot en met 28 april. Wij zullen na deze datum met een vervolg komen op deze nieuwsbrief.

  Je ziet dat er heel veel op ons af is gekomen en nog gaat komen. Geef onze de ruimte om deze tijd door te komen. Wij hebben jullie allemaal komend seizoen ook weer hard nodig om ook van onze nieuwe fusieclub een succes te maken.

  Blijf allemaal gezond en houd je aan de Coronaregels

  Besturen en commissies Helmondia / Mulo / SV De Braak i.o.