• (Maatschappelijke) stages

  Inleiding
  Vanaf het schooljaar 2011-2012 wordt het volgen van een maatschappelijke stage voor leerlingen van het VMBO, Havo en VWO verplicht. De verwachting is dat er in Nederland jaarlijks 195.000 leerlingen zullen deelnemen. MULO biedt leerlingen de mogelijkheid om de maatschappelijke  stage te vervullen.

  Doel
  Het doel van maatschappelijke stage is dat alle jongeren tijdens hun schooltijd kennis maken met vrijwilligerswerk en zij hierdoor een  bijdrage leveren aan de maatschappij. Jongeren doen iets voor een ander en ervaren hoe het is om verantwoordelijkheid te nemen voor een ander.

  Betrokkenen
  - Jongeren tussen 14 ?? 18 jaar, leerlingen van VMBO, Havo, VWO
  - Scholen 
  - Stagebieders, de organisaties die met vrijwilligers werken

  Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsstage
  Een beroepsoriënterende stage is ter voorbereiding op een beroep of beroepskeuze. De leerling maakt kennis met het beroep waarvoor hij leert en kan ervaren of hij dit werk leuk vindt voor later. De beroepsoriënterende stage is dus vooral bedoeld voor de leerling zelf.

  De Maatschappelijke stage is voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling en ook in het belang van anderen  Maatschappelijke stages zijn onbetaald en vinden plaats bij niet-commerciële instellingen. Een leerling zei het als volgt: "Een beroepsgerichte stage doe je voor jezelf, een maatschappelijke stage doe je ook voor een ander".

  Aantal beschikbare uren
  Leerlingen die bij MULO een maatschappelijke stage doen komen meestal van scholen in Helmond en omgeving en hebben vaak een vastgestelde periode waarin zij de gelegenheid krijgen om vrijwilligerswerk te doen. Het aantal uren hiervoor is beperkt, variërend van 24 tot 36 uur. Soms moet een stage in een paar dagen of één week gedaan worden .  Steeds meer scholen geven aan dat het ook mogelijk is om de leerlingen vrijwilligerswerk te laten doen verspreid over een (deel van het) schooljaar, bijvoorbeeld 10 weken achter elkaar bij dezelfde activiteit.

  Wat is belangrijk voor jongeren die maatschappelijke stage lopen?
  - Een contactpersoon binnen de club die hen verwijst naar de stage-activiteit en de daarbij behorende verantwoordelijke vrijwilliger
  - uidelijke afspraken maken. 
  - De jongeren ruimte voor eigen inbreng geven.
  - Een activiteit aanbieden die resultaat heeft. De activiteit heeft duidelijk een begin en een einde.

  Wat zijn geschikte activiteiten voor maatschappelijke stageplaatsen?
  Met andere woorden: wat voor vrijwilligerswerk kunnen leerlingen bij MULO doen?

  Leerlingen met voetbalachtergrond:
  - Afhankelijk van de voetbalervaring: trainingen van jeugdteams  verzorgen samen met de vaste trainer van het team
  - Fluiten van wedstrijden op zaterdag bij de jeugd
  - Begeleiden van jeugdteams tijdens wedstrijddagen
  - Werkzaamheden verrichten vóór, tijdens en ná thuistoernooien. Mee organiseren van activiteiten

  Leerlingen met en zonder voetbalachtergrond:
  - Kantinewerkzaamheden op zaterdag of woensdagmiddag
  - Accommodatieonderhoud
  - Opknappen van voorkomende jaarlijkse klussen (ballen uitzoeken, opruimen, etc.)
  - Hulp bieden bij activiteiten voor de jeugd
  - Maatschappelijke stage bij Stichting Jibb (Jeugd in beweging brengen)

  Tot slot
  Stagiaires kunnen zich aanmelden bij Jean-Pierre van de Laar (Email: info@mulo.nl  Tel: 06-55346622)
  Maatschappelijke stagiaires krijgen geen geldelijke vergoeding. Leerlingen die lid zijn van MULO kunnen verzekerd zijn van een stageplaats mits de wensen van de leerlingen en de voetbalclub met elkaar matchen. Voor andere leerlingen wordt gekeken naar het aanbod/vragen die de club heeft.

  Vacatures 2017-2018

  (ondersteunend) trainer/leider E of F team
  Tijdstip: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 18.30 uur tot 19.30 uur
  Werkzaamheden: mede verzorgen van voetbaltrainingen aan kinderen van 7 tot 10 jaar
  Start stage: kan per direct

  (ondersteunend) trainer Minichamps
  Tijdstip: zaterdag van 9.00 uur tot 10.00 uur
  Werkzaamheden: mede verzorgen van voetbaltrainingen aan kinderen van 4 tot 6 jaar
  Start stage: kan per direct

  (ondersteunend) keeperstrainer E en F teams
  Tijdstip: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 18.00 uur tot 20.00 uur
  Werkzaamheden: mede verzorgen van keeperstrainingen aan kinderen van 7 tot 10 jaar
  Start stage: kan per direct

  Ondersteuning (materiaal en accommodatiebeheer)
  Tijdstip: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 18.00 uur tot 20.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
  Werkzaamheden: het ondersteunen van onze materiaalbeheer bij diverse werkzaamheden op het sportpark
  Start stage: kan per direct

 • Erkend Leerbedrijf

  Ook voor alle sportieve stages van sportgerelateerde opleidingen zoals Cios en Sport en bewegen kunt u terecht bij onze vereniging. Onze vereniging is een erkend leerbedrijf in Zorg, Welzijn en Sport.

  Meer info via onze stagebegeleider: Jean-Pierre van de Laar (info@mulo.nl)