• MULO wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier voetbalt en zich thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar er alles aan moeten doen om treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen.

  Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus ook binnen MULO voorkomen. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het ene kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig aangeraakt te worden. Exacte grenzen die voor alle kinderen in alle situaties gelden, kunnen dus nooit afgesproken worden.

  MULO wil een vereniging zijn waar je een ander aanspreekt op gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat is in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat het slachtoffer zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij iemand terecht te kunnen, die onpartijdig is, niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. Een persoon die luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen met degene die de melding heeft gedaan. Zo iemand heet een vertrouwenspersoon.

  Het bestuur van MULO heeft besloten om een vertrouwenspersoon bij de vereniging aan te stellen. Jeanne Fransen is bereid gevonden om deze taak op zich te nemen.

  Indien jij als lid, ouder of vrijwilliger van onze vereniging last hebt van ongewenst gedrag, dan kun jij contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

  De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

  • Luisteren naar het verhaal;
  • Nagaan of bemiddeling mogelijk is;
  • Samen bepalen welke vervolgstappen genomen kunnen worden;
  • Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;
  • Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.

  De vertrouwenspersoon behandelt elke klacht strikt vertrouwelijk. Alleen met toestemming van degene die de klacht of het probleem heeft gemeld, kunnen andere personen bij de zaak worden betrokken.

  Mijn naam is Jeanne Fransen. Een van mijn kinderen voetbalt bij MULO.

  In het dagelijks leven werk ik als personeelsadviseur van een welzijnsinstelling.

  Ik vind het goed dat MULO ervoor kiest een vertrouwenspersoon aan te stellen, zodat je iedereen binnen de vereniging ruimte biedt om zaken te bespreken waarmee je niet naar je trainer / begeleider of ouder toe kan of durft.

  Ik heb de kwaliteiten die je nodig hebt voor deze taak: goed luisteren, weloverwogen adviezen geven, oplossingsgericht denken en vertrouwelijk omgaan met informatie.

  Is er iets voorgevallen binnen de vereniging waar je niet uitkomt en wil je dat met mij als vertrouwenspersoon bespreken, dan kan je mij bereiken op het nummer 06 – 54386327.