• De 4e nieuwsbrief van de fusie stuurgroep staat online