• Tussentijdse Ledenvergadering 13 juni

  Hierbij nodigen wij jullie uit om de tussentijdse ledenvergadering bij te wonen.

  Deze wordt gehouden op donderdag 13 juni 2019; om 19.00 uur in de kantine.

  Daarbij zal er aandacht zijn voor de volgende onderwerpen:

  - Formeel punt ter stemming aan de ledenvergadering:
    afstand doen van de eigendommen (opzeggen erfpacht);

  - Ontwikkelingen de Braak: toekomstige status SV De Braak;

  - Nieuwbouw: keuze van architect voor stadion/ MFSA.

  Wij hopen jullie in grote getale te mogen verwelkomen op deze avond.

  Bestuur RKSV MULO