• mededeling
 • RKSV MULO IS IN 2021 GEFUSEERD MET SC HELMONDIA IN DE NIEUWE VERENIGING SV DE BRAAK (www.svdebraak.nl)

 • De geschiedenis van RKSV MULO

  De oprichting van MULO

  Onmiskenbaar heeft de geestelijkheid de aanstoot gegeven voor de oprichting van een katholieke voetbalclub in Helmond. In het geval van MULO was dat de deken van Helmond, de hoogeerwaarde heer M. Rath.

  We schrijven 6 oktober 1912 als in Helmond de Katholieke Mulo-school St. Henricus aan de Weg op den Heuvel wordt opgericht. De pas opgerichte school telt meteen een aanmerkelijk aantal leerlingen. Naast studeren willen die echter ook graag voetballen en dat doen ze op dat moment onder andere bij de voetbalclubs Vitesse en Wilhelmina.

  Deken Rath, leraar aan de St. Henricus, ziet dat met lede ogen aan en besluit om in te grijpen. Op zekere morgen begon broeder Victricius in de klas over voetballen te praten en vertelde dat mijnheer de deken (deken Rath) op school een club wilde oprichten. De deken wilde op sportgebied een wakend oog op de leerlingen houden. Een twintigtal jongens gaven zich op.
  Het gevolg van de actie van broeder Victrcius is dat door de Mariacongregatie een katholieke voetbalclub wordt opgericht. Er wordt een bestuur gekozen waarin onder andere zitting hebben Noud Schampers, Frans Weijnheimer en Herman Holtus.

  Op 25 maart 1915 wordt een vergadering gehouden in het eetzaaltje van de Mulo-school en wordt een huishoudelijk reglement samengesteld. In het boek van de congregatie wordt opgetekend:

  "Op 4 februari 1915 de eerste bijeenkomst der voetbal club MULO, onder bescherming van St. George en 25 maart 1915 goedkeuring van het reglement onder toezicht van de Eerwaarde Broeder Victricius".

  Een katholieke voetbalvereniging is geboren en krijgt de toepasselijke naam: "Rooms Katholieke Helmondse Sport Vereniging MULO". Later zal het woord Helmondse vervallen en verandert de naam in "Rooms Katholieke Sport Vereniging MULO". (R.K.S.V. MULO).

  Het startsein wordt hiermee op groen gezet en de pasgeboren voetbalvereniging MULO kan aan haar reis door de voetbalwereld beginnen. Vooral de beginjaren zijn bijzonder succesvol en MULO behaalt op sportief gebied belangrijke resultaten.

  Over de betekenis van de naam MULO valt heel wat te zeggen. Officieel is de naam verbonden aan de school waar de vereniging is opgericht, de Henricus MULO. In de loop der jaren zijn er echter vele toespelingen gemaakt over de betekenis van de naam MULO, zoals:

  Met Uiterste Leeuwenmoed Opwaarts
  Moedig Uitrusten Lag Ondersteboven
  Minimale Uitslag Leden Onmoedigd
  Met Uitgelezen Listigheid Overwinnen.

  De eerste leden worden alleen toegelaten na een strenge en uitvoerige ballotage. Ze zijn dan ook voornamelijk afkomstig uit de kringen van katholieke middenstanders, ambtenaren en fabrikanten. De club draagt dan ook jaren het imago een elitaire middenstandsclub te zijn met zich mee. MULO meende een zekere ‘standing’ te moeten ophouden.

  De eerste jaren speelt MULO in de clubkleuren rood/zwart en geel/zwart. Bij een missiewedstrijd in 1923 krijgt MULO een stel geel/blauwe uitrustingen cadeau, die vanaf die tijd de clubkleuren zouden bepalen. Men was in de veronderstelling dat dit de stadskleuren waren.

  De gemiddelde leeftijd van de eerste leden ligt tussen 15 en 16 jaar. De contributie bedraagt 3 cent per week en de eerste leider/trainer is de heer Neutkens, onderwijzer aan de Broederschool (later hoofd van de St. Jozefschool).

  Toch voelen niet alle katholieken in Helmond zich aangetrokken tot MULO want in 1919 ontstaat uit de gezellenvereniging, die de katholieke arbeiders organisatie, de voetbalclub Kolping (in de jaren vijftig gefuseerd met Helmondia).

  In Helmond wordt op 1 september 1915 de kring Helmond van de R.K.V.B. , bisdom Den Bosch, opgericht. Staande de vergadering geven zich hiervoor op de verenigingen MULO en Hercules.
  Als gevolg van de oprichting van deR.K.V.B. moest bij MULO een verandering plaatsvinden; voortaan worden ook niet-schoolgaanden tot de vereniging toegelaten. Het ledenaantal verdubbelde.

  Inmiddels zijn er meer dan 90 jaren verstreken en MULO is natuurlijk niet meer de vereniging van de beginjaren van haar bestaan. Er hebben zich in de loop der jaren allerlei ontwikkelingen voorgedaan waardoor de vereniging zich heeft moeten aanpassen aan de gewijzigd omstandigheden. Maar door alle jaren heen is er een traditie geschapen die bij gelegenheid van het 35-jarig bestaan zo treffend door oud-voorzitter JanKnaapen wordt omschreven en wij citeren:

  "Er werd een traditie geschapen en een sfeer opgebouwd. Dit is gebleken: het is de band die het meerdere is dan de som van alle leden samen, die men de club noemt. Dat meerdere is wat men bedoelt als men zegt "de MULO".

  MULO ERE-LIJST

  KAMPIOENSCHAPPEN (vanaf 1940)

  1940-1941
  1948-1949
  1949-1950
  1951-1952
  1964-1965
  1968-1969
  1983-1984
  1998-1999
  2007-2008
  2008-2009
  2012-2013
  2015-2016

  Enkele prominente ex Muloleden:
  Willy en Rene vd Kerkhof
  Hein Verbruggen IOC lid

 • Meer dan 100 MULO jaren in beeld!